Patronat

President Francesc Gil Argemí
Secretària Rosa Maria Piqué Faus (Fundació Jesuïtes Educació)
Tresorer Carles Riera Montserrat (Companyia de Jesús)
Vocal Albert Puyuelo i Gómez (Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià)
Vocal Juan Bárcena Arteagabeitia
Vocal Bernat Mullerat Prat
Vocal Josep Maria Sentís Bonet
Vocal Guillem Recolons Argenter
Vocal Francesc Moreno Barón (Fundació Jesuïtes Educació)
Vocal Anna Selva (Càritas Diocesana de Barcelona)
Vocal Olga Valsells Goula

El Patronat designa un Consell de Direcció, en qui delega una part de les seves funcions. Actualment està constituït per:

  • Francesc Gil i Argemí
  • Rosa Maria Piqué Faus
  • Carles Riera i Montserrat
  • Anna Selva
  • Maria Nadeu Puig-Pey

La Directora General de la fundació és la Maria Nadeu Puig-Pey.