Missió, visió i valors

MISSIÓ

Acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, i acompanyar-los en els seus processos socioeducatius perquè, en un entorn plural, arribin a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i més justa.

 

VISIÓ

Ser una entitat de referència en el barri, reconeguda per la seva acció socioeducativa transformadora i pel seu estil d’acompanyament basat en una atenció personalitzada i desenvolupada a través del servei a les persones i des de la proximitat, la professionalitat i el treball en xarxa.

 

VALORS

 JUSTÍCIA SOCIAL

Entesa com l’obligació de donar a cadascú el que li correspon per la seva dignitat humana i li permet l’exercici dels seus drets socials. Considerem l’educació un element clau en la construcció d’una societat més justa.

 

LLIBERTAT

Entesa com a dret inqüestionable de cada persona a decidir el propi futur.  Volem afavorir  la identitat personal, l’esperit crític i el respecte a la diversitat per autoconstruir-se i construir la societat.

 

TRANSPARÈNCIA

Donar explicació del que fem i de com ho fem, des d’una actitud de revisió continuada i confrontant la nostra acció amb la missió i els valors de l’entitat.

 

PROFESSIONALITAT

Entesa com un treball desenvolupat amb competència, amb rigor, amb qualitat humana, amb entusiasme i des de l’alegria; entesa també com una aposta per la formació i la innovació continuada, des de la reflexió i la creativitat, per adaptar el nostre servei a les necessitats emergents de les persones amb les quals treballem i del seu entorn.

 

SOLIDARITAT

Entesa com una actitud de servei, compromís i responsabilitat envers les persones per ajudar-les a  créixer humanament.