Programa CaixaProinfància

 

Part de les nostres activitats són finançades a través de l’Obra Social ”la Caixa” i el seu programa CaixaProinfància. Aquest programa, basat en un Model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social, té per objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa entre pares i fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.

Com a part del programa CaixaProinfància, duem a terme una intervenció integral que comprèn: serveis de suport educatiu, atenció psicològica, educació en el lleure (tant durant el curs com a l’estiu) i ajudes puntuals a famílies.