Centre Obert

“Afavorim el desenvolupament integral de l’infant”

Què és un Centre Obert?

Un Centre Obert és un servei d’atenció a la infància i a l’adolescència i les seves famílies, que fa una tasca educativa i preventiva des del vessant de l’educació social especialitzada durant el temps lliure dels infants i adolescents. Amb aquesta acció educativa i preventiva s’intervé en els processos personals de manera integral. (FEDAIA: Definició de Centre Obert amb criteris de qualitat)

Des dels centres oberts apostem per una socialització àmplia, plural, flexible, diversa, capaç de produir models d’integració i de convivència positiva, on cada persona pot realitzar un procés educatiu personal que comparteix amb altres infants i adolescents amb els educadors i educadores que els acompanyen en tot el seu itinerari, així com amb la realitat territorial que els envolta.

 El nostre Centre Obert

El Centre Obert Salut Alta, iniciat el 2004, és el projecte amb més trajectòria dins de la fundació. Es dirigeix a 30 infants de 6 a 12 anys dels barris de La Salut i Llefià, que vénen majoritàriament a través de Serveis socials o de les escoles del barri, amb qui es fa un seguiment coordinat de cada infant i de la seva família.

El Centre Obert funciona de dilluns a divendres, de 17h a 20h, al llarg de tot el curs escolar. Cada tarda, els infants es divideixen en tres grups de 10, repartits segons les edats: Petits (primer cicle de Primària), Mitjans (segon cicle de Primària) i Grans (tercer cicle de Primària).

L’equip el formen tres educadores i aproximadament 20 voluntaris i voluntàries.

Com treballem?

L’objectiu últim del Centre Obert és oferir un recurs educatiu i social que permeti prevenir i identificar situacions de risc d’exclusió social, tractant de minimitzar la seva presència i influència i potenciant tots els aspectes positius de la vida de l’infant.

Amb els infants:

Treballem mitjançant els següents programes:

  • Suport a l’escolarització: Els infants fan els deures de l’escola, aprenen tècniques d’estudi i treballen mancances d’aprenentatge que l’educació formal no pot assumir.
  • Educació emocional: reforç de les capacitats necessàries per al desenvolupament personal i social dels menors amb materials específics.
  • TIC: els infants aprenen a fer servir els programes informàtics. També els utilitzem com a eina educativa mitjançant jocs i activitats.
  • Altres activitats i programes: educació en el lleure i esportiva, dinàmiques de participació, educació en valors, educació per a la salut, berenars, excursions i sortides, biblioteca, tutories individuals, casals i colònies d’estiu.

Amb les famílies:

L’objectiu és fer-les partícips en els processos socioeducatius dels seus fills/es, acompanyar-les i donar-los eines que els ajudin a millorar dia a dia la tasca educativa. Això ho fem a través de tutories individuals amb l’educadora, reunions per grups d’edat i formacions. En aquesta tasca té molta importància una actuació coordinada amb tots els agents implicats amb la família a través dels GTM, dels EBASP, l’EAIA, i  altres professionals que actuin amb la família.

En xarxa:

El Centre Obert pertany a la FEDAIA i participa activament a la Comissió de centres oberts i a la Comissió Barcelonès Nord-Maresme.

En la nostra zona d’influència, participem activament a la Comissió d’infància i joventut del Pla Educatiu d’Entorn La Salut – Llefià.

Dins del Sector social de la Companyia de Jesús a Espanya participem a les trobades i reunions de l’àrea de menors.

Més informació

Descarrega aquí la fitxa tècnica del projecte o envia un correu a centreobert@fundaciolasalutalta.org.